många fördelar

Bengts Åkeri har en av Sveriges mest moderna fordonsparker. Våra fordon kör 8 000 mil per dygn, vilket motsvarar cirka två varv runt jorden.   Vi på Bengts Åkeri värnar om miljön och har ett stort fokus på miljöanpassade transporter. I dagsläget har vi fem gasbilar och 84 % av våra fordon uppfyller kraven för euro 6.

bilder från parken

inled ett samarbete

Vi har en tydlig vision om att vara det ledande transportföretaget avseende Just-In-Time-leveranser, med hög servicegrad, engagemang och ett stort fokus på miljöanpassade transporter.

Kontakta oss

Jag godkänner att bli kontaktad.

Vi finns på vårt huvudkontor i Örebro.

Vi har även filialer i Borås, Karlstad, Jönköping, Göteborg, Söderhamn, Ockelbo, Sundsvall och Mariestad.

Kontakta vår personal

Huvudkontor i Örebro
Besöksadress:
Vagngatan 19
702 27 Örebro